Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικοί Χώροι Ροτασίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ / ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ / Εθιάς / Ροτάσιον
Θέση Κεφάλας, Εμπασός, Φαρμακαρά, Ξηρόκαμπος, Ασπρολείβαδα
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, Αρχαϊκή, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΓ' ΕΠΚΑ Ηράκλειο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Στο ΦΕΚ 576/Β/24-4-2000 διαγράφεται το λανθασμένο τοπογραφικό διάγραμμα κα δημοσιεύονται τα ορθά αποσπάσματα χάρτου ΓΥΣ 1:5000 καθώς και ο ορθός πίνακας συντεταγμένων. **Στο ΦΕΚ 1205/Β/2-10-2000 συμπληρώνεται το αριθ. 9549.8 Φύλλο Χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:5000 που εκ παραδρομής παραλείφθηκε.
Τελευταία Ενημέρωση 09-12-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28557/1733π.ε./16-3-1999, ΦΕΚ 265/Β/29-3-1999
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28557/1733π.ε./16-3-1999, ΦΕΚ 576/Β/24-4-2000
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/43823/2284/8-9-2000, ΦΕΚ 1205/Β/2-10-2000
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/43823/2284/8-9-2000, ΦΕΚ 1563/Β/23-11-2001