Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Τρυπητής
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΓΟΡΤΥΝΑΣ / ΓΟΡΤΥΝΑΣ / Μιαμούς /
Θέση Αδάμη Κορφάλι, Φύλακας, Καλόκαμπος, Μαρουλά Φαράγγι, Αποθήκες, Τράπεζα, Τρυπητή
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαία Ιερά, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Προϊστορική, Χαλκοκρατία, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΓ' ΕΠΚΑ Ηράκλειο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Ο αρχαιολογικός χώρος Τρυπητής εκτείνεται και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σταβιών, επαρχίας Μονοφατσίου.
Τελευταία Ενημέρωση 27-12-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/41301/1834/29-9-1993, ΦΕΚ 805/Β/6-10-1993