Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Κερατόκαμπου Βιάννου, νομού Ηρακλείου.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΒΙΑΝΝΟΥ / / Άνω Βιάννου / Κερατόκαμπος
Θέση Καστρί, Τράπεζα
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΓ' ΕΠΚΑ Ηράκλειο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-06-2013
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28492/1734π.ε./16-3-1999, ΦΕΚ 265/Β/29-3-1999
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/44783/2837/1-10-1999, ΦΕΚ 1971/Β/4-11-1999
ΥΑ YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39373/1938/20-4-2012, ΦΕΚ 174/ΑΑΠ/15-5-2012