Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ηράκλειο. Κτιριακό συγκρότημα στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης (στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες)
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / / Ηράκλειον
Θέση Λεωφόρος Δικαιοσύνης
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο, νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
13η ΕΒΑ Ηράκλειο Συναρμοδιότητα
ΥΝΜΤΕ Κρήτης Ηράκλειο Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Στο Δυτικό τμήμα του συγκροτήματος σώζεται μέρος του ισογείου των Ενετικών Στρατώνων του Αγίου Γεωργίου.
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/931/15502/22-5-1987, ΦΕΚ 313/Β/22-6-1987