Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Δήμος Ηρακλείου και ανάπλαση Παλαιάς Πόλης
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / / Ηράκλειον
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο, νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΓ' ΕΠΚΑ Ηράκλειο Συναρμοδιότητα
13η ΕΒΑ Ηράκλειο Συναρμοδιότητα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
ΥΝΜΤΕ Κρήτης Ηράκλειο Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-12-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 6525/7-5-1965, ΦΕΚ 360/Β/12-6-1965
ΥΑ 9582/1877/7-4-2000, ΦΕΚ 236/Δ/12-4-2000
ΥΑ 9583/1878/7-4-2000, ΦΕΚ 249/Δ/21-4-2000
ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/45145/36/10-1-2002, ΦΕΚ 89/Δ/12-2-2002