Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού - Αγ. Τριάδας, Δήμου Φαιστού, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΦΑΙΣΤΟΥ / ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ / Καμηλαρίου / Άγιος Ιωάννης
Θέση λόφος Φαιστού, λόφος του Αφέντη Χριστού , Γεροπόταμος, οδός Μοιρών - Ματάλων και οικισμός του Αγ. Γιάννη
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΓ' ΕΠΚΑ Ηράκλειο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-04-2014
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ23/39038/2778 π.ε./9-2-1979, ΦΕΚ 288/Β/22-3-1979
ΥΑ ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/118780/34198/6869/5421/8-11-2012, ΦΕΚ 373/ΑΑΠ/28-11-2012