Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αμνισός. Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Παλιόχωρα"
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ / ΓΟΥΒΩΝ / Ελαίας /
Θέση επάνω και γύρω από τον λόφο "Παλιόχωρα"
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΓ' ΕΠΚΑ Ηράκλειο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Κήρυξις Αμνισού ως τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, βλ. σ. 139 * Οι Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες αφορούν καθορισμό Ζωνών Α και Β, είναι προγενέστερες του Ν 1892/1990. Οι όροι δόμησης και χρήσεις γης (και οι αντίστοιχοι χάρτες) θα περιληφθούν σε Προεδρικό Διάταγμα, στο πλαίσιο των καθοριζομένων από το ΥΠΕΧΩΔΕ Ζ.Ο.Ε (Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου) Ηρακλείου.
Τελευταία Ενημέρωση 28-11-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/71835/3071π.ε./17-11-1979, ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980