Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Λασαίας *
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΦΑΙΣΤΟΥ / ΜΟΙΡΩΝ / Πηγαϊδακίων / Καλοί Λιμένες
Θέση Άγιος Χρυσόστομος, Καραβόβρυση, νήσος Τράφος
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ενάλιος αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Ενάλιοι Χώροι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Ενάλιοι Χώροι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Ενάλιοι Χώροι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Ενάλιοι Χώροι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΓ' ΕΠΚΑ Ηράκλειο Συναρμοδιότητα
13η ΕΒΑ Ηράκλειο Συναρμοδιότητα
ΕΕΑ Αθήνα Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις *Πρόκειται για το Λιμάνι της αρχαίας Γόρτυνας.
Τελευταία Ενημέρωση 28-11-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ23/32140/1442/14-7-1979, ΦΕΚ 767/Β/8-9-1979
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/62953/3706/18-12-1997, ΦΕΚ 39/Β/27-1-1998
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21084/1003/19-5-2000, ΦΕΚ 822/Β/6-7-2000