Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Γόρτυνας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΓΟΡΤΥΝΑΣ / ΓΟΡΤΥΝΑΣ / Αγίων Δέκα /
Θέση στην πεδιάδα της Μεσαράς
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΓ' ΕΠΚΑ Ηράκλειο
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Ο κηρυσσόμενος αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται επίσης και στις Κοινότητες Αμπελούζου και Μητροπόλεως, επαρχίας Καινουργίου, Βλ. σελ. 25α και 43α, τόμος 17.
Τελευταία Ενημέρωση 28-11-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/16202/687/24-4-1987, ΦΕΚ 371/Β/22-7-1987
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/12601/283/31-5-1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/38550/996 π.ε./31-5-1987, ΦΕΚ 376/Β/27-7-1987