Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος κοίτης Αλφειού ποταμού
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΛΕΙΑΣ / ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ / ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ / Λιναριάς /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Ζ' ΕΠΚΑ Αρχαία Ολυμπία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Περιλαμβάνει τις κοινότητες: Λιναριά, Mιράκα, Oλυμπία, Φλόκα, Kαλυβάκια και Mακρίσια . Βλ. και σελ. 15γ, ΦΕΚ 633/Β/8-7-1980. * Ο ορθός αριθμός της ΥΑ είναι ΥΠΠΕ/A1/Φ07/61245/ 2286/19.12.85 (ΦEK 22/B/31.1.86).
Τελευταία Ενημέρωση 21-07-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/Α1/Φ07/61245/2286/19-12-1985, ΦΕΚ 22/Β/31-1-1986
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/18852/906/22-5-2000, ΦΕΚ 686/Β/2-6-2000