Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ι. Μονή Βλαχερνών
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΛΕΙΑΣ / ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ / ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ / Κάτω Παναγίας / Μονή Βλαχερνών
Θέση Δύο χλμ. από την Κάτω Παναγιά
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
6η ΕΒΑ Πάτρα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Ξυλόστεγη τρίκλιτη βασιλική με εξωνάρθηκα, εσωνάρθηκα και υπερώο. Σώζονται τοιχογραφίες και η φορητή εικόνα της Παναγίας Bλαχέρνας.
Τελευταία Ενημέρωση 16-11-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 19-4-1921, ΦΕΚ 68/Α/26-4-1921