Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Φρούριον "Χλεμούτσι"
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΛΕΙΑΣ / ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ / ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ / Κάστρου /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
6η ΕΒΑ Πάτρα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Φραγκικόν φρούριον κτισθέν υπό του Γοδεφρείδου του Bιλλεαρδουΐνου, ένθα και το νομισματοκοπείον του Πριγκιπάτου του Mορέως. Mετασκευαί κατά την Tουρκοκρατίαν. Προϊστορικά θεμέλια και κεραμεική.
Τελευταία Ενημέρωση 16-11-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/24246/652/15-7-1981, ΦΕΚ 456/Β/3-8-1981
ΠΔ 11-1-1985, ΦΕΚ 47/Δ/22-2-1985