Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου "Κόκκινος Βράχος"
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ / Ζακυνθίων / Ζάκυνθος
Θέση
Τύπος Κήρυξης ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Φάροι, Φυσικοί Χώροι, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Πύργοι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/850/20660/15-3-1995, ΦΕΚ 413/Β/15-5-1995