Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΗΜΑΘΙΑΣ / ΝΑΟΥΣΑΣ / ΝΑΟΥΣΑΣ / Νάουσας / Νάουσα
Θέση οδοί Μιχαήλ Λόγιου και Βενιζέλου (πρώην Αμερικής)
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας, Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Αναδημοσιεύεται στο ΦΕΚ 329/Β/15-5-1986, επειδή δημοσιεύτηκε εσφαλμένα στο ΦΕΚ 54/Β/21-2-1986
Τελευταία Ενημέρωση 23-03-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2582/41722/15-1-1986, ΦΕΚ 54/Β/21-2-1986
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2582/41722/10-4-1986, ΦΕΚ 329/Β/15-5-1986