Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Μεσημβρίας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΕΒΡΟΥ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / Μάκρης / Μεσημβρία
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαϊκή, Κλασική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΘ' ΕΠΚΑ Κομοτηνή
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * ΒΛΕΠΕ σελ. 230,01 για τη σχετική κήρυξη.
Τελευταία Ενημέρωση 21-07-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 4499/12-6-1964, ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/24888/802/4-7-1984, ΦΕΚ 515/Β/30-7-1984
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35767/2164/17-10-2001, ΦΕΚ 1456/Β/26-10-2001