Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Νήσος Κάλυμνος: Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων από το ακρωτήριο Άγιος Γεώργιος έως Β. ακρωτηρίου Λιανή Φούντα
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ / / /
Θέση Θαλάσσια περιοχή από το ακρωτήριο Άγιος Γεώργιος έως Β. ακρωτηρίου Λιανή Φούντα
Τύπος Κήρυξης αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής
Είδος Μνημείου Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΕΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-07-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995, ΦΕΚ 1088/Β/29-12-1995
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998, ΦΕΚ 646/Β/26-6-1998