Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αποδέσμευση θαλάσσιων περιοχών Καλύμνου Δωδεκανήσου για καταδύσεις ψυχαγωγίας Δημοσίου.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ / / /
Θέση Μεταξύ του όρμου «Βλυχαδίων» και του όρμου «Πυθάρι».
Τύπος Κήρυξης αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής
Είδος Μνημείου Ενάλιοι Χώροι, Ενάλιοι Χώροι
Χρονική Περίοδος
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΒ' ΕΠΚΑ Ρόδος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-10-2009
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36560/2297/14-6-2002, ΦΕΚ 883/Β/15-7-2002
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/42813/2830/2-9-2003, ΦΕΚ 1498/Β/10-10-2003