Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πύργος" Προσοτσάνης*
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΔΡΑΜΑΣ / ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ / ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ / Προσοτσάνης /
Θέση "Πύργος", στην κορυφή του υψώματος
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι
Χρονική Περίοδος Πρωτοχριστιανική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
12η ΕΒΑ Καβάλα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Παλαιοχριστιανικοί χρόνοι. * Βλ. και "Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Κάστρο στην Προσοτσάνη", τόμος 9 σελ. 118,001 **Αντί για "3-4" βλέπε "4-5".
Τελευταία Ενημέρωση 19-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/ΚΗΡ/16239/429/8-7-2000, ΦΕΚ 900/Β/19-7-2000