Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Παλαιάς Μονής Παναγίας Νοτενών
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΧΑΪΑΣ / ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ / ΤΡΙΤΑΙΑΣ / Σκιαδά / Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών
Θέση Περιοχή οροπεδίου στο Σκιαδοβούνι του Ερυμάνθου (Ωλενού)
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΣΤ' ΕΠΚΑ Πάτρα Συναρμοδιότητα
6η ΕΒΑ Πάτρα Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-10-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 12524/9-12-1964, ΦΕΚ 38/Β/19-1-1965
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ/43/29274/1470/23-6-2000, ΦΕΚ 846/Β/11-7-2000