Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Η περιοχή εντός των ορίων της πόλεως της Ναυπάκτου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ / ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ / Ναυπάκτου / Ναύπακτος
Θέση
Τύπος Κήρυξης ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Δυτικής Ελλάδας Πάτρα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα ΠΔ 161/84
22η ΕΒΑ Ναύπακτος Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-04-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Φ31/51494/3888/18-12-1973, ΦΕΚ 1486/Β/27-12-1973
ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/58777/1132/18-10-2011, ΦΕΚ 300/ΑΑΠ/7-11-2011