Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: προϊστορική εγκατάσταση, αρχαία αγροικία, ταφικός περίβολος, διάσπαρτο αρχαίο οικοδομικό υλικό (κεραμεική προϊστορικών, κλασικών και υστερορωμαϊκών χρόνων)
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ / ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ / Παλαιάς Φωκαίας /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Αγροτική Οικονομία, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αγροτική Οικονομία, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αγροτική Οικονομία, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Προϊστορική, Κλασική, Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Β' ΕΠΚΑ Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-08-2007
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/30896/1243/11-7-1980, ΦΕΚ 852/Β/3-9-1980
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14-12-1995, ΦΕΚ 1070/Β/29-12-1995
ΠΔ 17-2-1998, ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998