Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κινηματογράφος "ΦΑΝΤΑΖΙΟ" στις οδούς Αφεντούλη 7 και Καραΐσκου 219
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ / / Πειραιεύς
Θέση οδοί Αφεντούλη 7 και Καραΐσκου 219
Τύπος Κήρυξης ιστορικός τόπος, νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι, Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι, Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2234/38804/26-7-1995, ΦΕΚ 741/Β/28-8-1995
ΥΑ 20768/4198/9-7-1997, ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997
ΥΑ 8277/1590/24-3-2000, ΦΕΚ 205/Δ/6-4-2000