Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κτίριο Κινηματογράφου "ΑΕΛΛΩ" στην οδό Πατησίων 140, ιδ. του Ταμείου των Ασφαλιστικών Οργανισμών Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΘΗΝΑΙΩΝ / / / Αθήναι
Θέση οδός Πατησίων 140
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Κινηματογράφοι, Κινηματογράφοι, Κινηματογράφοι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας ΝΠΔΔ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2197/39492/26-7-1995, ΦΕΚ 765/Β/6-9-1995
ΥΑ 20768/4198/9-7-1997, ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997
ΥΑ 19165/5280/19-7-2000, ΦΕΚ 498/Δ/1-8-2000