Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Θέρινος Κινηματογράφος ΒΟΞ
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΘΗΝΑΙΩΝ / / / Αθήναι
Θέση Οδοί Θεμιστοκλέους 82 και Αραχώβης 56, πλατεία Εξαρχείων
Τύπος Κήρυξης ιστορικός τόπος, νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι, Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι, Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας ΝΠΔΔ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-05-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2209/36533/7-7-1995, ΦΕΚ 705/Β/10-8-1995
ΥΑ 20768/4198/9-7-1997, ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997
ΥΑ 35485/7956/31-12-1998, ΦΕΚ 68/Δ/8-2-1999