Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κάστρο Καψαλίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΝΗΣΩΝ / ΚΥΘΗΡΩΝ / ΚΥΘΗΡΩΝ / Κυθήρων / Καψάλιον
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια, Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
1η ΕΒΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/67002/1494/5-11-1982, ΦΕΚ 305/Β/31-5-1983
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/73561/3267/23-7-2008, ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/13-8-2008