Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Παραδοσιακός Οικισμός Ύδρας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΝΗΣΩΝ / ΎΔΡΑΣ / / / Ύδρα
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
1η ΕΒΑ Αθήνα Συναρμοδιότητα
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα Συναρμοδιότητα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα Συναρμοδιότητα
ΚΣΤ' ΕΠΚΑ Πειραιάς Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Σχετικά με τους αρμόδιους φορείς προστασίας, βλ. Π.Δ. 389 / 22 - 9 - 1993 (ΦΕΚ 165/Α/27 - 9 - 1993) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Αιγαίου. * Βλ. και σελ. 1901β (Νήσος Ύδρα)
Τελευταία Ενημέρωση 03-08-2007
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 1824/10-2-1962, ΦΕΚ 75/Β/5-3-1962
ΥΑ Α/Φ31/1518/650/10-3-1975, ΦΕΚ 334/Β/22-3-1975
ΠΔ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978