Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Πόρος: Παραδοσιακός Οικισμός Πόρου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΝΗΣΩΝ / ΠΟΡΟΥ / / / Πόρος
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
1η ΕΒΑ Αθήνα Συναρμοδιότητα
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα Συναρμοδιότητα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
ΚΣΤ' ΕΠΚΑ Πειραιάς Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * ΒΛΕΠΕ ΣΕΛ. 1803
Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2012
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 10977/16-5-1967, ΦΕΚ 352/Β/31-5-1967
ΠΔ 3-9-1993, ΦΕΚ 1200/Δ/28-9-1993
ΠΔ 13-11-1997, ΦΕΚ 1091/Δ/15-12-1997