Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχοντικό Βούλγαρη και περιβάλλων χώρος
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΝΗΣΩΝ / ΑΙΓΙΝΑΣ / / Αίγινας / Αίγινα
Θέση Περιβόλα
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια, Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2001/50560/16-9-1980, ΦΕΚ 967/Β/26-9-1980
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/791/32460/20-5-1981, ΦΕΚ 448/Β/29-7-1981