Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος γύρω από το ναό της Αφαίας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΝΗΣΩΝ / ΑΙΓΙΝΑΣ / / Αίγινας / Αίγινα
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
ΚΣΤ' ΕΠΚΑ Πειραιάς
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 25666/984/30-5-1957, ΦΕΚ 184/Β/8-7-1957
ΥΑ 25666/984/30-5-1957, ΦΕΚ 265/Β/1-10-1957
ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Φ02/64828/2019/29-12-1983, ΦΕΚ 42/Β/27-1-1984
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20959/1130/17-8-1994, ΦΕΚ 660/Β/31-8-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/55749/2925/21-11-1994, ΦΕΚ 896/Β/1-12-1994