Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Σπέτσες: Αρχοντικό Γκίνη
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΝΗΣΩΝ / ΣΠΕΤΣΩΝ / / / Σπέτσαι
Θέση Περιοχή Αγίου Μάμα
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
1η ΕΒΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Η θέση των σπιτιών έχει σημειωθεί σε πολεοδομικούς χάρτες που φυλάσσονται στην 1η ΕΒΑ, στο Μουσείο Σπετσών και στο ΥΠΕΧΩΔΕ έτσι ώστε η θέση τους να μπορεί να ορίζεται ακόμα και όταν αλλάζουν ιδιοκτήτη.
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/63313/2414/17-11-1979, ΦΕΚ 52/Β/21-1-1980