Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Σαλαμίνα: Τύμβος των Σαλαμινομάχων στην θέση "Μαγούλα" στη χερσόνησο της Κυνόσουρας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΝΗΣΩΝ / ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ / ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ / Αμπελακίων /
Θέση Σαλαμίνα: Θέση Μαγούλα, 1,5 χλμ.ανατολικά των Αμπελακίων στην χερσόνησο της Κυνόσουρας
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΣΤ' ΕΠΚΑ Πειραιάς
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * ΒΛΕΠΕ & ΣΕΛ. 1583α.
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 16821/14-11-1964, ΦΕΚ 37/19-01-1965
ΥΑ 11707/14-6-1966, ΦΕΚ 429/Β/8-7-1966
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/54404/3270/17-10-2001, ΦΕΚ 1459/Β/26-10-2001