Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Ναυμαχίας Σαλαμίνας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΝΗΣΩΝ / ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ / ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ / Αμπελακίων /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ενάλιος αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Ιστορικοί Τόποι, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Ιστορικοί Τόποι, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Ιστορικοί Τόποι, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΕΑ Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
ΚΣΤ' ΕΠΚΑ Πειραιάς
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * ΒΛΕΠΕ ΣΕΛ. 1581α & 1582,01. ** ΒΛΕΠΕ ΣΕΛ. 1585α.
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ02/16973/665/26-3-1982, ΦΕΚ 305/Β/26-5-1982
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/47502/2913/18-9-2001, ΦΕΚ 1324/Β/11-10-2001
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/54404/3270/17-10-2001, ΦΕΚ 1459/Β/26-10-2001