Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Σαλαμίνα. Αρχαιολογικός χώρος Αμπελακίων
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΝΗΣΩΝ / ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ / ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ / Αμπελακίων / Αμπελάκια
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Κλασική, Ελληνιστική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΣΤ' ΕΠΚΑ Πειραιάς
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις δ) Διόρθωση Σφάλματος : ΦΕΚ 613 / Β / 12 - 7 - 1995
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 27702/25-1-1969, ΦΕΚ 84/Β/5-2-1969
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/47459 π.ε./2486/27-1-1992, ΦΕΚ 104/Β/17-2-1992
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/19316/1067/14-4-1995, ΦΕΚ 456/Β/24-5-1995
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/19316/1067/14-4-1995, ΦΕΚ 613/Β/12-7-1995
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/51711/2284/15-6-2006, ΦΕΚ 889/Β/12-7-2006