Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ρωμαϊκή έπαυλη (;) στη Στρογγυλή
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΡΤΑΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ / ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ / Στρογγυλής / Στρογγυλή
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Λουτρά, Αρχαιολογικές Θέσεις, Τμήματα Κτιρίου
Χρονική Περίοδος Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις *Στον κατάλογο της IB΄ E.Π.K.A. αναφέρονται "λείψανα ρωμαϊκής έπαυλης και ερείπια κτιρίων".
Τελευταία Ενημέρωση 29-11-2006
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962