Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Καστρί" Χανόπουλου. Καθορισμός Ζώνης Α προστασίας και χρήσεων γης
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΡΤΑΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ / ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ / Γριμπόβου / Χανόπουλον
Θέση "Καστρί ", ΝΑ του Χανόπουλου
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Κλασική, Ελληνιστική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ : ΦΕΚ 134/Β/6-3-1996 * * ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ : ΦΕΚ 632/Β/30-7-1996
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/63340/3528/28-12-1995, ΦΕΚ 11/Β/12-1-1996
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/63340/3528/28-12-1995, ΦΕΚ 134/Β/6-3-1996
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/21887/1039/6-5-1996, ΦΕΚ 374/Β/24-5-1996
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/21887/1039/6-5-1996, ΦΕΚ 632/Β/30-7-1996