Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος πύργου Οινόης, Κοινότητας Οινόης Ν. Αττικής,
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ / ΟΙΝΟΗΣ / Οινόης /
Θέση 47ον χμ. προς Θήβα
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Κλασική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Γ' ΕΠΚΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-08-2010
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 27702/25-1-1969, ΦΕΚ 84/Β/5-2-1969
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/95792/4895/29-10-2009, ΦΕΚ 566/ΑΑΠ/23-11-2009
ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/25984/1301/20-3-2012, ΦΕΚ 104/ΑΑΠ/3-4-2012