Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Μαύρη Ράχη Ψαρών
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΧΙΟΥ / ΨΑΡΩΝ / / / Ψαρά
Θέση Παλαιόκαστρο
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Φυσικοί Χώροι, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Κ' ΕΠΚΑ Λέσβος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-12-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/46245/2206/7-1-1991, ΦΕΚ 16/Β/21-1-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/64437/3222π.ε./18-6-2001, ΦΕΚ 881/Β/9-7-2001