Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Θορικού Λαυρίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / Λαυρεωτικής / Θορικόν
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Β' ΕΠΚΑ Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 25666/984/30-5-1957, ΦΕΚ 184/Β/8-7-1957
ΥΑ 25666/984/30-5-1957, ΦΕΚ 265/Β/1-10-1957
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ 2717/Π-102/91/2-10-1991, ΦΕΚ 946/Δ/23-12-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/6690/376/21-11-1994, ΦΕΚ 927/Β/14-12-1994
ΠΔ 17-2-1998, ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998