Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Μοναστηριακό συγκρότημα Νέας Μονής Χίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ / ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ / Καρυών / Νέα Μονή
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Συστήματα Ύδρευσης, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Βοηθητικοί Χώροι, Κρήνες, Πύργοι, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Συστήματα Ύδρευσης, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Βοηθητικοί Χώροι, Κρήνες, Πύργοι, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Συστήματα Ύδρευσης, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Βοηθητικοί Χώροι, Κρήνες, Πύργοι, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Συστήματα Ύδρευσης, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Βοηθητικοί Χώροι, Κρήνες, Πύργοι, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Συστήματα Ύδρευσης, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Βοηθητικοί Χώροι, Κρήνες, Πύργοι, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
3η ΕΒΑ Χίος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-10-2008
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 2-9-1930, ΦΕΚ 309/Α/6-9-1930
ΥΑ 3190/352/19-2-1959, ΦΕΚ 92/Β/9-3-1959
ΥΑ 18182/2122/10-10-1959, ΦΕΚ 389/Β/9-11-1959
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/ΚΗΡ/18652/517/29-8-2000, ΦΕΚ 1188/Β/27-9-2000