Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Αναβάτου Ν. Χίου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ / ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ / Ανάβατου / Ανάβατος
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
3η ΕΒΑ Χίος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Το φρούριο χρονολογείται στον 16ο αιώνα.
Τελευταία Ενημέρωση 02-10-2009
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/12654/364/2-5-2001, ΦΕΚ 571/Β/16-5-2001
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/45168/1824/2-8-2002, ΦΕΚ 769/Δ/11-9-2002
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/50332/4017/12-9-2003, ΦΕΚ 1883/Β/18-12-2003 18 Δεκεμβρίου 2003 1883 18 Δεκεμβρίου 2003 1883 18 Δεκεμβρίου 2003 1883 18 Δεκεμβρίου 2003 1883 18 Δεκεμβρίου 2003