Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Βίγλα στο Πασά Λιμάνι Μεστών Χίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ / ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ / Μεστών / Λιμένας
Θέση Θέση "Λειβαδιά"
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Αμυντικά Συγκροτήματα
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
3η ΕΒΑ Χίος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Εποχή Γενουατοκρατίας (1346 - 1566)
Τελευταία Ενημέρωση 06-12-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 19890/64/9-9-1965, ΦΕΚ 618/Β/17-9-1965
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/50877/1481/14-11-1995, ΦΕΚ 990/Β/30-11-1995