Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Νεροκούρου. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΩΝ / ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ / Νεροκούρου /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
28η ΕΒΑ Ρέθυμνο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/33010/1342/10-6-1980, ΦΕΚ 811/Β/26-8-1980
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/50457/1888 *, ΦΕΚ 858/Β/7-12-1984
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/47659/2487/22-10-1991, ΦΕΚ 992/Β/3-12-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/40978/1941/11-5-2007, ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/29-5-2007
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/118636/5699/12-12-2007, ΦΕΚ 558/ΑΑΠ/31-12-2007