Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Μινωϊκός Οικισμός στη θέση "Ψαθί" - Θαλάσσιος αρχαιολογικός χώρος ανατολικά του όρμου Κάτω Γαλατά έως τον όρμο Αγ. Αποστόλων
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΩΝ / ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ / Γαλατά / Γαλατάς
Θέση Ψαθί - ανατολικά του όρμου Κάτω Γαλατά έως τον όρμο Αγ. Αποστόλων Ν. Χανίων
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ενάλιος αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Χαλκοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
ΕΕΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-12-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/35736/1488/22-8-1989, ΦΕΚ 820/Β/25-10-1989
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/35736/1488/22-8-1989, ΦΕΚ 879/Β/30-11-1989
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/42791/2578 π.ε./18-1-2002, ΦΕΚ 90/Β/31-1-2002