Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαία Φαλάσαρνα. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΧΑΝΙΩΝ / ΚΙΣΣΑΜΟΥ / ΚΙΣΣΑΜΟΥ / Πλατάνου / Φαλασαρνά
Θέση χερσόνησος Κουτρί
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Ελληνιστική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 3888/21-2-1967, ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/61214/3228/20-12-1994, ΦΕΚ 23/Β/17-1-1995