Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Θερινός κινηματογράφος ΧΛΟΗ στην οδό Κασσαβέτη 17 (ΟΤ 75), ιδ. Ευαγγελίας Σταθοπούλου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΗΦΙΣΙΑΣ / Κηφισιάς / Κηφισιά
Θέση οδός Κασσαβέτη 17, ΟΤ 75
Τύπος Κήρυξης ιστορικός τόπος, νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι, Ιστορικοί Τόποι, Κινηματογράφοι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1946/36755/13-7-1993, ΦΕΚ 564/Β/28-7-1993
ΥΑ 20768/4198/9-7-1997, ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997