Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ιταλικός στρατώνας (στρατόπεδο Τζομπανάκη)
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΩΝ / Χανίων / Χανία
Θέση
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Κρήτης Ηράκλειο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1675/46079/2-8-1980, ΦΕΚ 795/Β/22-8-1980
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1635/13023/10-3-1992, ΦΕΚ 232/Β/6-4-1992