Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Μεσαιωνικός Πύργος και τα προσκτίσματά του (αρσανάς, διώροφο κτίριο) στην Ουρανούπολη
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ / Ουρανοπόλεως / Ουρανόπολις
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
10η ΕΒΑ Πολύγυρος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-02-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/140670/6146/7-12-1956, ΦΕΚ 281/Β/29-12-1956
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/33442/831/23-6-1981, ΦΕΚ 406/Β/9-7-1981