Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος στην Παραλία Τολοφώνος (αρχαία Οιάνθεια και βυζαντινή Bιτρινίτσα )
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΦΩΚΙΔΑΣ / ΔΩΡΙΔΟΣ / ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ / Τολοφώνος /
Θέση Παραλία Τολοφώνος
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Ι' ΕΠΚΑ Δελφοί
24η ΕΒΑ Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-01-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/10746/597/15-3-1995, ΦΕΚ 214/Β/23-3-1995