Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κτίριο στο Τείχιο, ιδ. Χαράλαμπου Παπαποστόλου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΦΩΚΙΔΑΣ / ΔΩΡΙΔΟΣ / ΕΥΠΑΛΙΟΥ / Τειχίου / Τείχιον
Θέση
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Βοηθητικοί Χώροι, Αστικά Κτίρια, Βοηθητικοί Χώροι, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Στερεάς Ελλάδας Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-01-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2293/79/20-1-1984, ΦΕΚ 100/Β/24-2-1984
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/10807/531/22-3-1984 και ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2293/79/22-3-1984, ΦΕΚ 226/Β/10-4-1984