Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κάστρο Υπάτης (Νέων Πατρών) στην Υπάτη
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΛΑΜΙΕΩΝ / ΥΠΑΤΗΣ / Υπάτης / Υπάτη
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
24η ΕΒΑ Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Το Κάστρο της Υπάτης περιλαμβάνεται στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Υπάτης που έχει κηρυχτεί με την Υ.Α. ΥΠΠΟ / ΑΡΧ / Α1 / Φ14 / 50932 / 1915 / 16 - 10 - 1985 (Φ.Ε.Κ. 661 / Β / 1 - 11 - 1985)
Τελευταία Ενημέρωση 12-11-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922